Naročite test

Omejitve Harmony testa

NIPT metoda ne more zamenjati ultrazvoka v prvem trimesečju.
Omejitve Harmony testa

NIPT metode kot je Harmony test se uporabljajo za odkrivanje kromosomskih abnormalnosti plodu (trisomije kromosomov 21, 18 in 13 kot tudi X in Y kromosomov). Najpomembnejša lastnost te metode je, da je neinvazivna: analizira se venska kri matere.

NIPT metoda ne more zamenjati ultrazvoka v prvem trimesečju. Presejalni testi in ultrazvok na koncu prvega trimesečja lahko odkrije možne abnormalnosti organov plodu in se vedno strogo priporoča.

Dvojčki

Harmony test se lahko uporabi pri nosečnostih z dvojčki, vendar stopnja odkrivanja ni tako visoka kot pri enoplodnih nosečnostih. V dveh študijah (poglejte tukaj in tukaj) je potrjeno 24 od skupno 26 primerov trisomije (stopnja odkrivanja približno 93%). Še vedno pa ni mogoče potrditi abnormalnosti spolnih kromosomov X in Y (npr. Turnerjev ali Klinefelterjev sindrom) pri nosečnostih z dvojčki.

Tabela v nadaljevanju prikazuje kakšne možnosti Harmony testa so primerne za enoplodno ali večplodno nosečnost.

Harmony T21/18/13Harmony T21/18/13 + XY
Potrjevanje spola (na zahtevo)
Enoplodna nosečnost (spontano ali s pomočjo IVF)
Dvoplodna nosečnost (spontano ali s pomočjo IVF)

 

In vitro oploditev in donirana jačna celica

Harmony test se lahko opravi od 10. tedna nosečnosti dalje (GT 10 + 0) ne glede na način spočetja ali izvora jajčne celice. Vendar pa mora biti zaradi specializirane bioinformatične analize naš laboratorij Cenata GmbH  obveščen o donirani jajčni celici pred opravljanjem testa. V kolikor se te informacije ne deli z laboratorijem, Harmony test ne bo pokazal pravilnih rezultatov.

Delež prosto-plavajoče fetalne DNK

Za potrditev določene kromosomske abnormalnosti pri plodu, mora biti delež prosto - plavajoče fetalne DNK (cffDNA) ali ‘fetalna frakcija’ v krvi matere vsaj 4% (poglejte tukaj). Harmony test se lahko opravi od 10. tedna nosečnosti dalje (GT 10 + 0), saj delež fetalne DNK v materini krvi raste s tedni nosečnosti (poglejte sliko spodaj).

Slika 1: Odvisnost ‘fetalne frakcije’ od gestacijskega tedna (GT) (modificirano po izvoru)

Pred 21. gestacijskim tednom: Fetalna frakcija raste za 0,11% tedensko

Po 21. gestacijskem tednu: Fetalna frakcija raste za 1,1 % tedensko

Prav tako obstaja odvisnost med težo matere in fetalno frakcijo: Kolikor večja je teža matere toliko manjši je delež fetalne frakcije v krvi matere.

Slika 2: Odvisnost fetalne frakcije od teže matere (podatek iz Labor Enders, Stuttgart, Harmony test).

Naš laboratorij meri fetalno frakcijo ob vsaki izvedbi Harmony testa. V kolikor je fetalna frakcija pod 4% se analiza testa ne more opraviti. V takih primerih se iz laboratorija prejme obvestilo, da je potrebno dostaviti nov vzorec krvi.

Omejitve Harmony testa

V izredno malem številu primerov (1,6%) se Harmony testa ne da opraviti uspešno. To se ponavadi zgodi, kadar je delež prosto-plavajoče fetalne DNK (cff DNA) premajhen. Drugi razlogi za neuspešnost so lahko, neobveščenost laboratorija o donirani jajčni celici, primer izginjajočega dvojčka (eng.’ Wanishing twin’) kot tudi predhodno nediagnosticirane (po navadi benigne) kromsomske abnormalnosti matere.

V takih primerih se priporoča ponovni odvzem venske krvi matere v nekoliko kasnejši fazi nosečnosti, za ponovni Harmony test. Večina testiranj je uspešno opravljenih po drugem odvzemu krvi. Samo približno 0,6% od vseh testiranj ni uspešno izvedenih tudi po ponavljanju analize. V takih primerih se ginekolog in pacient skupaj odločita ali je potrebna kakšna druga presejalna metoda v prvem trimesečju oziroma diagnostična metoda.

Mozaicizmi, parcialne trisomije in translokacije

Nobena NIPT metoda zasnovana na preiskovanju cffDNA ne more potrditi kromosomskega mozaicizma, parcialne trisomije ali translokacije.

Potrjevanje pozitivnega rezultata z metodo invazivne diagnostike

Kljub bistvenemu izboljšanju glede na predhodne neinvazivne teste, stopnja odkrivanja pri Harmony testu ni stoodstotna, zaradi česar se smatra kot presejalni test in ne kot diagnostični test. Pozitiven (abnormalen) rezultat je vedno potrebno potrditi z drugo, diagnostično invazivno metodo (biopsija horionskih resic ali amniocenteza).

Lažno negativni rezultati so prav tako mogoči. Najpogostejši so za trisomijo kromosoma 13, do sedaj je Harmony test potrdil 8 od 10 primerov trisomije kromosoma 13 (80%). Kljub temu pa je trisomijo kromosoma 13 relativno lahko odkriti z ultrazvočnim pregledom v prvem trimesečju.