Naročite test

Bodite brez skrbi s Harmony prenatalnim testom

Budite bezbrižne.

Zakaj se vsake 2 minuti ena nosečnica na svetu odloči za Harmony test?

Harmony test je vodilni neinvazivni prenatalni test za zgodnje odkrivanje abnormalnosti v številu kromosomov v svetu, prisoten od marca 2012.

Tveganje za Downov sindrom pri nosečnici

Tveganje pri nosečnicah starih 35 let je 1:360 (med 360 nosečnicami ena nosi plod z Downovim sindromom).

Kako se opravi Harmony prenatalni test?

Pred izvedbo Harmony testa se opravi predtestno svetovanje in podpiše privolitev. V posebno epruveto se odvzame 20 ml krvi. Epruveto s krvnim vzorcem v skladu s strogimi predpisi o transportu in shranjevanju se nato pošlje v Cenata laboratorij (Nemčija).

Odvzem vzorca krvi

Izolacija plodovne DNK

Analiza plodovne DNK

Rezultati v roku 3 dni

Primerjava metod za odkrivanje Downovega sidroma

Odstotek odkrivanja in tveganja metod za potrjevanje Downovega sindroma

Storitve Harmony testa

Glede na zdravstvene potrebe se lahko zdravniki in njihovi pacienti odločajo med dvema možnostima testa.

€350

Harmony® Classic

Trisomy 21/18/13

€390

Harmony® Expert

Trisomy 21/18/13 + XY analysis

€450

Harmony® Plus

Trisomy 21/18/13 + XY analysis
+ Microdeletion syndrome

€250

BioCube® Optimum

Harmony Classic + Bio Save pre-order

€290

BioCube® Premium

Harmony Expert + Bio Save pre-order

€350

BioCube® Gold

Harmony Plus + Bio Save pre-order

Naročite test